Spreekuren

Ochtendspreekuren: Dagelijks van 8.00 tot 12.30 uur, alleen op afspraak.

Als u voor 10.00 uur belt, kunt u (meestal) dezelfde dag nog terecht bij een van onze huisartsen.

Wij reserveren voor een afspraak 10 minuten. Wanneer u denkt meer tijd nodig te hebben, of als u met meerdere personen komt, geef dit dan aan de assistente door. Er wordt dan extra tijd ingepland.

Telefonisch spreekuur: alleen op aanvraag via de assistente.

Indien u uw huisarts telefonisch wilt raadplegen, of uitslagen wilt bespreken, kunt u hiervoor een afspraak maken. Uw huisarts zal u dan terugbellen.

Hou er wel rekening mee dat niet alles via de telefoon geregeld kan worden. Soms zal het toch nodig zijn dat u naar de praktijk komt voor onderzoek of uitvoerige uitleg.

Visites: Dagelijks in de middaguren, alleen op aanvraag via de assistente.

Als u om medische redenen niet naar de praktijk kunt komen, kunt u een huisbezoek aanvragen. Hiervoor is het wenseiljk dat u voor 10.30 uur met de assistente telefonisch contact opneemt.

Omdat er in de praktijk betere onderzoeks-en behandelmogelijkheden zijn, is het meestal beter om naar de praktijk te komen. Wij begrijpen dat het niet altijd eenvoudig is om vervoer naar de praktijk te organiseren, toch dient u daar zelf zorg voor te dragen.

Wrattenspreekuur: Enkel nog op afspraak! Bij voorkeur tussen 14:00 uur en 15:00 uur van maandag t/m vrijdag. De afspraak kan telefonisch gemaakt worden.

Op dit spreekuur worden wratten met vloeibare stikstof behandeld door de assistente.