Opvragen van uitslagen

Voor laboratorium-en röntgenuitslagen kunt u tussen 11.00 en 12.30 uur en na 15.30 uur bellen met de assistente.

Soms zal ze u verwijzen naar het (telefonisch) spreekuur van uw huisarts. Soms kan ze u ook de uitslagen van de onderzoeken mededelen. Zij zijn hiervoor speciaal opgeleid en worden daarnaast per uitslag door de huisarts geïnstrueerd wat er moet  gebeuren.